Utanförskap och gemenskap

Utanförskap och gemenskap

shutterstock_218562271
shutterstock_627623021
shutterstock_248899603

Fakta om utanförskap
Utanförskap per definition innebär att en person eller en grupp står utanför och känner sig vara utestängd från en gemenskap.

Med socialt utanförskap avses en uteslutning från det etablerade samhället, exempelvis att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och det är den formen av utanförskap som Vi Kan har valt att fokusera på.