Mötesplats Stavsnäs är ett föreningssamarbete mellan föreningar på östra Värmdö, som tillsammans bestämt sig för att med gemensamma krafter mota olika former av lokalt utanförskap.

Här kommer vi skriva mer om föreningssamarbete, så återkom gärna till just denna sida.