Verksamhet

Verksamheten kring Mötesplats Stavsnäs går ut på att tillsammans med våra medlemsföreningar, arrangera och möjliggöra aktiviteter som på olika sätt skapar gemenskap och bygger relationer mellan människor som bor och lever här.

Vi tror att att goda relationer är en grund för gemenskap och tillit, att hålla både när livet är bra och när det känns motigt.

Välkommen du också!

Vi prövar ständigt nya aktiviteter för att se vad som fungerar och utifrån vilka behov som finns.

Just nu gör vi detta: