Värdegrund

Värdegrund för gemenskap på östra Värmdö

Mötesplats Stavsnäs välkomnar samtliga organisationer i civilsamhället som finns eller verkar på östra Värmdö, och som delar vår värdegrund. Mötesplats Stavsnäs är religiöst och partipolitiskt obundet.

Mötesplats Stavsnäs – ett föreningssamarbete på östra Värmdö

Vi är…

…några aktörer inom civilsamhället på östra delen av Värmdö, som vill mer och som tillsammans startat Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening.

Vi ser…

  • …ett starkt lokalt föreningsliv på östra Värmdö, med ett stort engagemang inom både kultur, fritid, idrott och företagande.
  • …samtidigt ett växande utanförskap i alla åldrar, som bottnar i ensamhet, psykosocial ohälsa, etnisk tillhörighet, sociala förutsättningar, funktionsvariation etcetera.
  • …att utanförskapet påverkar samhället negativt genom ökad rädsla, intolerans, isolering och segregering.
  • …att lokala ideella förening vill göra skillnad, men saknar främst tid men också tillräcklig kunskap, kraft och kontakter för att orka nå hela vägen fram.

Just nu är vi 19 föreningar:

Djurö Stavsnäs Konst och Kultur
Djurö Möja Nämdö Församling
Hyresgästföreningen i Stavsnäs
Föreningen Skärgårdsmuseet
Företagarna Nacka/Värmdö
Föreningen Stavsnäs By
Skärgårdsteatern
Öppna Stavsnäs
Djurö Vindö IF
Djurö Byalag
Ö-teatern
Majblomman
Kulturarv Djurhamn
Djurö Spelmän
Röda korset
Konstföreningen penseln
Värmdö anhörigförening
Friluftsfrämjandet Värmdö

Värmdö Fågelklubb

Mötesplats Stavsnäs vill…

  • Bygga, utveckla och sprida kunskapen om hur föreningslivet kan göra för att minska utanförskapet och istället öka tillit, trygghet och gemenskap.
  • Ge fler föreningar på östra Värmdö, kunskap, insikt och kraft att vilja och orka göra skillnad.
  • Stärka gemenskapen i lokalsamhället på ett sätt som främjar hållbarhet och resiliens (motståndskraft).

…på ett sätt som…

…knyter an till Agenda 2030, till nationella strategidokument för unga och gamla samt till Värmdö kommuns översiktsplan och Värmdö Vision 2030.

Och just nu…..

Är vi igång med ett antal satsningar som bland annat handlar cirkulär ekonomi med återbruk och om att stärka gemenskapen bland äldre kring Djurö och Stavsnäs.

Dessutom fortsätter vi arbetet att samla fler ideella föreningar på östra delen av Värmdö, som vill vara med och stärka den lokala gemenskapen och sammanhållningen.