Mötesplats Stavsnäs – ett föreningssamarbete på östra Värmdö

Detta är vi

Några aktörer inom civilsamhället på östra delen av Värmdö, som vill mer och som tillsammans startat Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening.

Detta ser vi

  • Vi ser ett starkt lokalt föreningsliv på östra Värmdö, med ett stort engagemang inom både kultur, fritid, idrott och företagande.
  • Vi ser samtidigt ett växande utanförskap i alla åldrar, som bottnar i ensamhet, psykosocial ohälsa, etnisk tillhörighet, sociala förutsättningar, funktionsvariation etcetera.
  • Vi ser att utanförskapet påverkar samhället negativt genom ökad rädsla, intolerans, isolering och segregering.
  • Vi ser att lokala ideella förening vill göra skillnad, men saknar främst tid men också tillräcklig kunskap, kraft och kontakter för att orka nå hela vägen fram.

Just nu är vi

Djurö Stavsnäs Konst och Kultur
Djurö Möja Nämdö Församling
Hyresgästföreningen i Stavsnäs
Föreningen Skärgårdsmuseet
Företagarna Nacka/Värmdö
Föreningen Stavsnäs By
Skärgårdsteatern
Öppna Stavsnäs
Djurö Vindö IF
Djurö Byalag
Ö-teatern
Majblomman
Kulturarv Djurhamn
Djurö Spelmän
Röda korset

Detta vill vi

  • Bygga, utveckla och sprida kunskapen om hur föreningslivet kan göra för att minska utanförskapet och istället öka tillit, trygghet och gemenskap.
  • Ge fler föreningar på östra Värmdö, kunskap, insikt och kraft att vilja och orka göra skillnad.
  • Stärka gemenskapen i lokalsamhället på ett sätt som främjar hållbarhet och resiliens (motståndskraft).

Detta gör vi

Vidareutvecklar en modell och plattform för det lokala civilsamhället att utveckla och genomföra aktiviteter som motverkar utanförskap och istället öka gemenskapen och attraktiviteten till området.

Verksamheten knyter an till Agenda 2030, till nationella strategidokument för unga och gamla samt till Värmdö kommuns översiktsplan och Värmdö Vision 2030.

Och just nu

Står vi i bland annat i startgroparna för ett antal satsningar för att stärka gemenskapen bland äldre kring Djurö och Stavsnäs. Några teman är Senior-IT och Gåfotboll.

Dessutom fortsätter vi arbetet att samla fler ideella föreningar på östra delen av Värmdö, som vill vara med och stärka den lokala gemenskapen och sammanhållningen.

Kontakt

Per Lejoneke, ordförande Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – per.lejoneke@motesplatsstavsnas.se.

Karin Österman, kassör Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – karin.osterman@motesplatsstavsnas.se.

Mia Enander Lanner, sekreterare Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – mia.enanderlanner@prioriterat.se.