Kontakt

kansli@motesplatsstavsnas.se

Telefon: 0707694530

Adress: Skolvägen 15, 139 70 Stavsnäs

Organisationsnummer: 802519-4054

Swishnummer: 1232112290

Per Lejoneke, ordförande Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – per.lejoneke@motesplatsstavsnas.se.

Karin Österman, kassör Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – karin.osterman@motesplatsstavsnas.se.

Mia Enander Lanner, sekreterare Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening – enanderlanner@gmail.com.

Kajsa-Lisa Larsson, verksamhetsledare: kajsalisa.larsson@motesplatsstavsnas.se