Guidning: Vårsalongen 2019 Liljevalchs

Vi blir guidade genom årets Vårsalong med 136 deltagare som visar 254 verk. Vi möts i foajén! Betalning sker till Postgiro: 18 54 49-6. Ange “Vårsalongen” vid inbetalning. Vi möts i foajén 16:45! Kostnad: 150kr