Föreningsstämma – Kulturarv Djurhamn

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn kallar till ordinarie föreningsstämma. Kallelse med dagordning och övriga dokument finns att läsa på www.djurhamn.eu. Efter stämman kommer vi att berätta om planerad verksamhet. Vi bjuder på förfriskningar och förplägnad!...