Årsmöte Mötesplats Stavsnäs

Varmt välkomna på Mötesplats Stavsnäs årsmöte i Djurö skolas matsal. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på MSS hemsida en vecka innan mötet. Det bjuds på frukt och fika!

Föreningsstämma – Kulturarv Djurhamn

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn kallar till ordinarie föreningsstämma. Kallelse med dagordning och övriga dokument finns att läsa på www.djurhamn.eu. Efter stämman kommer vi att berätta om planerad verksamhet. Vi bjuder på förfriskningar och förplägnad!...