Återbruk & cirkulär ekonomi

Sedan oktober 2022 driver Mötesplats Stavsnäs ett återbruksprojekt, med finansiering från Jordbruksverket, Leader Stockholmsbygd och Värmdö kommun. Projektets syfte är att utveckla och pröva olika former av lokalt återbruk, för att därigenom minska lokalsamhällets...
Nyanlända hjälper företag i båtbranschen!

Nyanlända hjälper företag i båtbranschen!

Sommaren 2019 påbörjade Mötesplats Stavsnäs ett lokalt arbetsmarknadsprojekt – Sjöben & Båtjobb, för att hjälpa nyanlända i kommunen att hitta jobb hos lokala företag i båtbranschen. I nära samarbete med branschorganisationen SweBoat och dess...