Sommaren 2019 påbörjade Mötesplats Stavsnäs ett lokalt arbetsmarknadsprojekt – Sjöben & Båtjobb, för att hjälpa nyanlända i kommunen att hitta jobb hos lokala företag i båtbranschen. I nära samarbete med branschorganisationen SweBoat och dess mångfaldsprojekt, vars syfte är att förse båtbranschen med folk, har projektet drivits i anslutning till Mötesplats Stavsnäs lokaler nära Stavsnäs sommarhamn.

Projektidén går ut på att tillsammans med Värmdö kommun och arbetsförmedlingen, hitta lämpliga kandidater bland nyanlända i kommunen, till arbete som båtservicemedarbetare på varv och serviceverkstäder i och omkring Värmdö.
De nyanlända personer som bedöms ha förutsättningar erbjuds 1 månads praktik på föreningen Mötesplats Stavsnäs.
Under praktikmånaden får kandidaterna lära sig det viktigaste om båtbranschen, vilka arbetsuppgifter som finns, yrkessvenska, hur man fikar och får även pröva på vissa enklare arbetsmoment.

Praktikmomenten genomförs på den lokala båtklubben eller på lokala varv och serviceverkstäder.

Genom att förlägga delar av praktiken till lokala båtföretag så blir det även en möjlighet för det lokala varvet att ”lära känna” möjliga framtida medarbetare, utan att innan behövt lägga tid på att hitta kandidater och administrera praktikansökningar.

Nu här under hösten har vi två praktikanter som nu står i begrepp att få anställning på varven de praktiserade på. Inledningsvis sker det via sk nystartsjobb som arbetsförmedlingen erbjuder företag som vill anställa personer som står lite längre från arbetsmarknaden.

Projektet Sjöben & Båtjobb pågår till slutet på 2021.

Vi letar hela tiden efter nya kandidater och varv/serviceverkstäder som behöver anställa.

Kontakt: Johnny Feuk – projektledare – johnny.feuk@motesplatsstavsnas.se