Sedan oktober 2022 driver Mötesplats Stavsnäs ett återbruksprojekt, med finansiering från Jordbruksverket, Leader Stockholmsbygd och Värmdö kommun.

Projektets syfte är att utveckla och pröva olika former av lokalt återbruk, för att därigenom minska lokalsamhällets konsumtion och öka återanvändning av redan inköpta prylar.
Projektet har initialt kommit att fokusera på dels textilier, där man samarbetar nära föreningen Öppna Stavsnäs, samt med återbruk av idrottsutrustning, där man samarbetar nära den lokala idrottsföreningen Djurö Vindö IF.
Både Öppna Stavsnäs och Djurö Vindö IF år medlemmar i Mötesplats Stavsnäs.

Under projektets tid arrangeras olika aktiviteter. På temat textilt återbruk så arrangeras klädbytardagar, Lappa&Laga och olika aktiviteter textil förädling. Inom sportåterbruk jobbar vi med insamling och olika former av exponering av tillgängliga sportartiklar till en låg prislapp.

Anledningen till att Mötesplats Stavsnäs valt att engagera sig i återbruk och cirkulär ekonomi, ä att engagemanget har en tydlig koppling till föreningens arbete med gemenskap och motverka utanförskap. Cirkulär ekonomi som näringsliv är en bransch med relativt låga trösklar för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Projektet beräknas pågå fram till och med våren 2024.
Det förväntade målet är en ökad lokal cirkularitet av konsumtionsvaror samt möjligen form och plan för ett socialt företagande på samma tema.

I projektet arbetar Kajsa-Lisa Larsson, Per Wiberg och Johnny Feuk.

För mer information kontakta Kajsa Lisa Larsson på telefon eller mail kajsalisa.larsson@motesplatssatavsnas.se