Årsmöte 26 maj kl 17 – i Lärarbostaden

Årsmöte 26 maj kl 17 – i Lärarbostaden

Ärade föreningsmedlemmar i Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening! Då var det dags för årsmöte. Enligt våra stadgar skall detta var genomfört senast i mars månad, men på grund av pandemin och dess begränsning av möten så valde vi att skjuta på mötet till i maj. Detta...
Djurö Byalag

Djurö Byalag

Djurö Byalag är en politiskt obunden förening som tillvaratar de boendes intressen på Djurö, Vindö och kringliggande mindre öar. Vi bevakar vad som händer i vår del av kommunen och samarbetar med församlingen och andra föreningar och aktörer i området. Byalaget...
Värmdö Rödakorskrets

Värmdö Rödakorskrets

Värmdö Rödakorskrets mailadress är: varmdoredcross@gmail.com Ordförande Ulla Sundberg 070-558 3504 Vi finns på övre plan Skärgårdsvägen 14 i Gustavsberg. Samma hus som Våffelmakeriet. Vi har språkcafé i samarbete med biblioteken på Djurö och i Gustavsberg. Syateljé...
Ö-teatern

Ö-teatern

Ö-teatern är en ideell förening som sysslat med teater i 7 år, både för barn och vuxna. Barnen har just haft avslutning på vårterminen, men i maj kommer ett par nya aktiviteter: Improvisationsteater för ungdomar 9/5, 16/5 och 23/5. En timme varje gång och ingen...
Kulturarv Djurhamn

Kulturarv Djurhamn

Vi sprider kunskap om Djurhamn, örlogshamn under Vasatid och en viktig maritim mötesplats under stormaktstiden fram till rysshärjningarna 1719. Vi är en hembygdsförening vars basverksamhet utgörs av aktiviteter och events, ofta med anknytning till vår historia....