Djurö Byalag

Djurö Byalag

Djurö Byalag är en politiskt obunden förening som tillvaratar de boendes intressen på Djurö, Vindö och kringliggande mindre öar. Vi bevakar vad som händer i vår del av kommunen och samarbetar med församlingen och andra föreningar och aktörer i området. Byalaget...
Värmdö Rödakorskrets

Värmdö Rödakorskrets

Värmdö Rödakorskrets mailadress är: varmdoredcross@gmail.com Ordförande Ulla Sundberg 070-558 3504 Vi finns på övre plan Skärgårdsvägen 14 i Gustavsberg. Samma hus som Våffelmakeriet. Vi har språkcafé i samarbete med biblioteken på Djurö och i Gustavsberg. Syateljé...
Ö-teatern

Ö-teatern

Ö-teatern är en ideell förening som sysslat med teater i 7 år, både för barn och vuxna. Barnen har just haft avslutning på vårterminen, men i maj kommer ett par nya aktiviteter: Improvisationsteater för ungdomar 9/5, 16/5 och 23/5. En timme varje gång och ingen...
Kulturarv Djurhamn

Kulturarv Djurhamn

Vi sprider kunskap om Djurhamn, örlogshamn under Vasatid och en viktig maritim mötesplats under stormaktstiden fram till rysshärjningarna 1719. Vi är en hembygdsförening vars basverksamhet utgörs av aktiviteter och events, ofta med anknytning till vår historia....
Djurö Stavsnäs Konst&Kultur

Djurö Stavsnäs Konst&Kultur

Djurö Konst & Kultur bildades år 2001. Nu, 2019, har vi cirka 245 medlemmar. Vi finns här för att stimulera skärgårdens kulturliv genom att: Arrangera konst- och kulturevenemang. Besöka ateljéer, utställningar, teaterföreställningar och typisk lokal...
Skärgårdsmuseet

Skärgårdsmuseet

Skärgårdmuseet ligger i Stavsnäs Sommarhamn, men har också filialer i Sand på Nämdö och Uppeby på Runmarö. I museerna finns både basutställningar och temporära utställningar som fokuserar på hur livet i skärgården sett under historiens gång. All information om...