Värmdö Rödakorskrets mailadress är: varmdoredcross@gmail.com
Ordförande Ulla Sundberg 070-558 3504

Vi finns på övre plan Skärgårdsvägen 14 i Gustavsberg. Samma hus som Våffelmakeriet.

Vi har språkcafé i samarbete med biblioteken på Djurö och i Gustavsberg. Syateljé Gör om-gör nytt i samarbete med biblioteket i Gustavsberg. Årliga marknader, vår, höst och jul.

Röda Korset i Värmdö erbjuder ledsagarservice.

Vill du hjälp att hitta till läkare, tandläkare, mammografi …..? Vi erbjuder oss att åka med till sjukhus och mottagningar. Vi åker buss och tunnelbana. Vi är inte tolkar, men kan vara med vid läkarbesöket som en observatör och ett stöd.
Ring eller SMS:a till:

Ulla Sundberg           070-558 3504
Ingrid Lane               070-962 9519
Brita Åkesson           070-759 9472

Som tolk på dari och vidareförmedlare av önskemål finns:

Mina Gul                  072-297 3923
Atefa Rezaei             070-165 9360

Reza Molavi             070-617 4912