Ärade föreningsmedlemmar i Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening!

Då var det dags för årsmöte. Enligt våra stadgar skall detta var genomfört senast i mars månad, men på grund av pandemin och dess begränsning av möten så valde vi att skjuta på mötet till i maj. Detta för att vi skall kunna vara ute.
Årsmötet går av stapeln onsdagen den 26 maj kl 17. Platsen är lärarbostaden i Stavsnäs.
Vi sitter ute.
Men kommer även finnas digitalt.
Underlag kommer göras tillgängligt i enlighet med föreningens stadgar.
Väl mött den 26 maj
\Styrelsen