Vi sprider kunskap om Djurhamn, örlogshamn under Vasatid och en viktig maritim mötesplats under
stormaktstiden fram till rysshärjningarna 1719.
Vi är en hembygdsförening vars basverksamhet utgörs av aktiviteter och events, ofta med anknytning till vår historia.

Därutöver verkar vi aktivt för att utveckla vår lokala besöksnäring med en hållbar inriktning i siktet. Detta för att kunna ta emot besökare med ett långsiktigt perspektiv för näringsliv och boende.

Vi behöver en brygga för passagerartrafik, ett vandrarhem för backpackers, en bygdegård för historiska måltider
och mindre bygdespel och vi vill utveckla Sjöhistoriska Stigens uppskyltade tre promenadslingor till ”Marinmuseum Djurhamn”, ett utemuseum som berättar vår historia.

Hemsida:
http://djurhamn.eu/

Facebook:
https://www.facebook.com/KulturarvDjurhamn/