Fjärde träffen

Fjärde träffen

Här kommer den fjärde och sista träffens dokumentation – länk
Tredje träffen i släktforskning

Tredje träffen i släktforskning

Vårt tredje tillfälle fokuserade på mantalslängder, IT-hjälpmedel och att läsa gammal stil. Presentationen hittar du här – länk
Uppföljning från andra träffen

Uppföljning från andra träffen

Den andra träffen i studiecirkeln i släktforskning kom att fokusera på dödsböcker, vigsel och flyttlängder  Länk till Riksarkivets kyrkoarkiv...
Fjärde träffen

Uppföljning från första träffen i Släktforskning

Nu har vi haft en första träff i studiecirkeln Släktforskning. Här följer en kortfattad summering av vad som gicks igenom – MSS Släktforskning Träff 1 presentation. PDF Skriftliga källor Kyrkan / Kyrkoarkivet •Husförhör, födelse/dop, död, skola, fattigvård,...