Detta är en fortsättning på inlägget – Steg 1 – Den enkla vägen igång med släktforskning.

Nu vet vi föräldrarnas namn och ålder. Vi vet även att paret bodde i Andersvedja, vilket är en by i Roslags-Bro församling.

Nu går vi tillbaka till Riksarkivets söksida för kyrkoarkiv och kolumnen serie – längre upp på sidan.
Klicka på nedåt-pilen för att nu istället välja husförhörsböckerna.

Nu får du fram en lista som omsluter åren 1702 till 1897

Vi letar efter den husförhörslängd som innehåller 1878. Då blir det 1876-1881.
Men där finns då två böcker.
Välj den första, för där finns det ett register.

Här kan du välja original eller microfilm – klicka på bildknappen bredvid Original.

Nu har du husförhörslängden uppe.
Börja bläddra (2 uppslag fram) tills du kommer till registret.

.

Här har du ett register över alla byar i församlingen.
Bredvid bynamnet står till höger en siffra som anger den sida i husförhörsboken som du kan hitta den aktuella byn.

Vi letar efter Andersvedja, som råkar stå först.
Där finns sidhänvisningen 171.

Om vi nu tittar längre upp ovanför boken – i det gråa området, så har du där en knapp som det står ”Bild 3 /Register” på.
Om du där klickar på nedåtpilen på knappens högra sida och sedan skrollar ner, så hittar du alla sidorna här.
Men i denna lista går sidnumreringen bara till 170.
Det betyder att byn Andersvedja står att hitta i nästa bok.

Nu går vi tillbaka igen till söksidan som listar husförhörslängderna.
Där väljer vi istället den andra boken med datum 1876-1881

När vi nu får upp rätt husförhörslängd, och även vet att det är sidan 171 vi letar efter – så går vi direkt till knappen i mitten uppe i det gråa fältet – tryck på nedpilen och välj sid 171

Nu får vi upp rätt by.
Men Andersvedja by är stor och innehåller många hushåll. Därför kan vi behöva bläddra med pilarna för att hitta den familj vi söker.
För att hitta familjen Jan Erik Flygare behöver jag bläddra 17 uppslag innan jag kommer rätt. Då har jag kommit till sidan 188.

Ett uppslag i husförhörslängden är indelad i horisontella kolumner som håller information om namn, födelsedatum födelseort, kolumn för vigsel, flyttning och eventuellt dödsdatum. Därefter finns ett antal kolumner för noteringar om personernas kristendomskunskaper. Sist finns anteckningar och ytterligare noter om avflyttning eller död.

Nr 79 Flygare – är här namnet på torpet som är ett båtsmanstorp. Det betyder att Jan Jansson var sjöman i marinen och fick därför lägga till Flygare till sitt efternamn. 

Först ser vi båtsman Jan Jansson Flygare.
På nästa rad ser du hustrun Anna Greta Sjögren.
Därefter noteras barnen i tur och ordning med äldsta först.
När något namn är överstruket så betyder det att personen antingen flyttat eller dött, och då står även detta längst ut till höger tillsammans med en siffra som anger sidan i den samtida flyttlängden eller i dödsboken.
Dottern Anna Greta är struken för att hon mellan de åren som boken omfattar, flyttade hemifrån.
Sonen Fridner Niord är också struken, men där finns även ett kors till höger om namnet, vilket betyder att han dött.
Min förfader Per Herman står sist i raden vilket betyder att han var yngst i syskonskaran vid detta tillfälle

Efter detta kan vi pröva en husförhörslängd med ett senare datum, för att se vad som händer med familjen.

Vi kan även leta i födelseböckerna efter övriga syskon.

Eller så fortsätter vi bakåt genom att leta efter pappa Jan och mamma Anna Greta i Födelse/dopböckerna. Vi har ju bådas födelsedatum. Sedan är det bara att ge sig in i Födelse/dopboken, men märk då att ingen av föräldrarna är födda i Roslags-Bro. Greta hittar vi på Rådmansö församling emedan Jan finns i Söderby-Karls församling, båda dock i Stockholms län.

Gå tillbaka till Riksarkivets söksida här och börja leta