Släktforskning handlar om att leta och lära om sitt eget ursprung.
Det finns mycket hjälpmedel, ett omfattande källmaterial och många ”bra sätt” att bedriva sin släktforskning.
I det enklaste, billigaste och vanligast förekommande vägen in, är genom de digitaliserade kyrkböckerna som finns att söka i via Riksarkivets hemsida. Kyrkböckerna är ordnade efter län och därunder efter församling.

De enklaste och vanligast förekommande kyrkböckerna är:
Födelse- och dopboken – registrerar alla som är födda och döpta i en församling
Död- och begravningsboken – registrerar alla som dött och begravts i en församling
Husförhörslängden – Noterar alla som bor i församlingen och dess kristendomskunskaper – fram till ca 1895
Församlingsboken – Noterar alla som bor i församlingen – från ca 1895 och fram till ca 1940-talet
Flyttlängden – registrerar alla som har flyttat in eller ut ur församlingen

Här följer en redogörelse hur du stegvis går till väga för att söka i riksarkivets digitala kyrkböcker.

Jag kommer exemplifiera genom att göra sökningen på min egen gammelmorfar – Per Herman Jansson Flygare och sedan följa släktbanden tillbaka i tiden till hans farfar och farmor.
Du kan välja att följa mitt exempel, eller så gör du parallellt din egen sökning.

Börja här!

Enklast är att börja med en släkting så långt bak som möjligt, där jag känner till födelsedatum och vilken församling som personen är född. I mitt fall är det Per Herman Jansson Flygare som föddes 1878 i Roslags-Bro församling i Norrtälje kommun/Stockholms län

En smidig ordningsföljd bland kyrkböckerna är – Födelse/dopbok, Husförhör/församlingsbok och Död/begravningsbok. Flyttboken tar man hjälp av ifall det står noterat om flytt i husförhörsbok/församlingsbok.

Jag börjar trycka på länken till Riksarkivets kyrkoarkiv och få då upp en sida med nedanstående:

I Kolumnen Län till höger, trycker jag på nedåtpilen för att få fram listan med län.
Där markerar jag Stockholms län – för det var ju där min släkting var född.

Då får jag fram en lång lista på alla församlingar som finns i länet.
Skrolla ner till slutet och klicka på sid 2 i högra hörnet. Det finns flera sidor när det är många församlingar.

Klickar på Roslags-bro kyrkoarkiv – där Per Herman är född.

Nu får jag upp en lång lista på alla digitalt tillgängliga kyrkböcker från Roslags-bro församling.

Går upp i den kolumnen uppe på sidan där mitt val Stockholms Län samt Roslags-bro kyrkoarkiv står.
Till höger om kyrkoarkivet finns nu en ny ruta med val, kallad Serie.
Trycker på nedåtpilen – så faller en listmeny ut med alla tillgängliga typer av kyrkböcker som finns.
Där hittar vi nu Födelse- och dopböcker, Husförhörslängder och de andra jag listat tidigare.

I denna lista klickar jag nu på Födelse- och dopböcker.

Nu får jag här fram totalt 6 böcker som tillsammans omsluter åren 1688 till 1894.

Per Herman var ju född 1878, så då är det boken som omfattar 1861-1882 som gäller. Klickar på knappen ”Bild” ute till höger.

 

Nu har jag fått upp den digitaliserade versionen av födelse- och dopboken i Roslags-bro församling år 1861-1882.
Boken här består av en stor mängd fotografier som tagits av respektive uppslag.

För att effektivisera letandet i boken så tittar jag uppe i vänstra hörnet under Innehåll.
Där står ett plus-tecken och sedan Roslags-Bro.

Klickar där på ”Roslags-Bro
Då faller det ut en lista över bokens olika delar
Det visar sig att boken, förutom födelse/dop, även innehåller uppgifter om lysning/vigsel och död/begravning.

Men vi är ju ute efter Födelse och dop, så jag klickar på den raden.
Då faller det ut en lista på alla årtal – där jag sedan klickar på 1878.

Nu ser du en bild på det uppslag som innehåller dokumenterade födslar 1878 – börjar lite längre ner på sidan.

På den vänstra sidan står uppgifterna om födelsen. På den högra sidan fyller man på med information om dopet.

Längst ute till vänster i kolumn 1 så är ett löpnummer skrivet. Varje år börjar man om från löpnummer 1 och räknar sedan för varje födsel.
I kolumn 2 – står månad.
I kolumn 3 – står sedan dagen för födelsen
I Kolumn 4/5 – om barnet är pojke eller flicka
I kolumn 6 – Barnets namn samt en notering om dess ordning i syskonskaran
I kolumn 15 – föräldrarnas namn
I kolumn 17-21 – information om modern inkl hennes ålder

I dopkolumnerna börjar man sedan med dopdatum och sedan not om dopvittnen
I kolumn 5 hittar du eventuella övriga anteckningar.

Om du inte vet datum för födelsen så är det bara att börja leta.
Håll ögonen på kolumnen som anger barnets namn.

Med Per Herman så vet jag att han föddes 29 juni.

Det finns en vinkelpil i mitten på höger och vänster sida.
Klicka på den högra för att vända sida framåt
Håll samtidigt koll på kolumn 1-2 på uppslagens vänstra sida tills du kommer till Juni och dag 29.

Här fick jag vända blad 4 ggr innan jag fick upp rätt uppslag.
Som andra födsel på sidan – med löpnummer 23 hittar vi Per Herman.
Där ser vi att han är nummer 10 i syskonskaran.
Pappa är båtsmannen Jan Erik Flygare
Mamma är hustrun Anna Greta Sjöberg i Andersvedja – Sjöberg är en felskrivning då hon hette Sjögren i efternamn.
I samma kolumn står även siffran 55 vilket torde betyda 1855 och då som åren man gifte sig.

I kolumn 16 står båda föräldrarnas ålder som 46 resp 32 år gamla. 

Nu vet vi namnet på föräldrarna och var dessa bor – Andersvedja. Nu ät det dags att titta närmare på Husförhörslängden för samma tid, för att få veta mer om familjen.

Vägen in till husförhörslängden hittar du i nästa inlägg här – Steg 2 Fortsätt med husförhörslängden.