Nyanlända hjälper företag i båtbranschen!

Nyanlända hjälper företag i båtbranschen!

Sommaren 2019 påbörjade Mötesplats Stavsnäs ett lokalt arbetsmarknadsprojekt – Sjöben & Båtjobb, för att hjälpa nyanlända i kommunen att hitta jobb hos lokala företag i båtbranschen. I nära samarbete med branschorganisationen SweBoat och dess...