Nu har vi haft en första träff i studiecirkeln Släktforskning.
Här följer en kortfattad summering av vad som gicks igenom – MSS Släktforskning Träff 1 presentation. PDF

Skriftliga källor

Kyrkan / Kyrkoarkivet

•Husförhör, födelse/dop, död, skola, fattigvård, kyrkoråd och sockenstämma mm

Domstolar
•Straff, avtal, bouppteckning mm

Sociala myndigheter
•Fattigvården, barnavården

Lantmäteri
•Kartor och ägande

Militären
•Indelningsverk, verksamhet och operationer

Privata arkiv
•Företag, godsägare och projekt

Konsten att dokumentera

Det blir lätt ohanterligt med många namn och dess inbördes kopplingar. Därför är det viktigt att redan från början hitta ett sätt att numrera dina släktingar. Ett bra och enkelt system är Kekules system.

Kekules system
Far = *2
Mor = *2+1

Här hittar du en enklare excel-mall för numrering i 7 generationer Länk

Kyrkböckerna

•Riksarkivet – kyrkoarkiv sök – https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv