Överenskommelsen börjar bli färdig

Överenskommelsen börjar bli färdig

Efter en över två år lång process har nu Värmdö Kommun i samarbete med civilsamhället, tagit fram ett skarpt förslag till lokala överenskommelse mellan kommun och civilsamhälle. Överenskommelsen är en lokal tillämpning av en motsvarande nationell överenskommelse...