Efter en över två år lång process har nu Värmdö Kommun i samarbete med civilsamhället, tagit fram ett skarpt förslag till lokala överenskommelse mellan kommun och civilsamhälle.
Överenskommelsen är en lokal tillämpning av en motsvarande nationell överenskommelse mellan bla SKL, Regeringen och landstinget och ett antal idéburna organisationer.

Förslaget hittar du här på Överenskommelse Värmdö skall upp till beslut på kommunens fullmäktigemöte den 16 maj
Mer information om arbetet med överenskommelsen i Värmdö hittar du här på Värmdö kommuns arbete med Överenskommelsen.
Vill du veta mer om den nationella överenskommelsen så hittar du det här på Överenskommelsen Sverige