Mötesplats Stavsnäs

Mötesplats Stavsnäs – ett föreningssamarbete på östra Värmdö Detta är vi: Några ideella föreningar och en församling på östra Värmdö. Detta ser vi: • Vi ser ett starkt lokalt föreningsliv på östra Värmdö, med ett stort engagemang inom både kultur, fritid, idrott...