Kommunens verksamhetsplaner för 2021 visar väg!

Kommunens verksamhetsplaner för 2021 visar väg!

I slutet på året lanserar kommunen och dess olika nämnder sina budget- och verksamhetsplaner för kommande året. Dessa ger ofta en god inblick i vilken verksamhet och vilka prioriteringar de olika kontoren i kommunen tänker sig. För civilsamhällets aktörer kan det ofta...

Konstrunda på Värmdö

Välkommen på 2018’s konstrunda på Värmdö. Mer information på www.varmdokonstnarer.se Karta över rundan finns på: http://www.varmdokonstnarer.se/wp-content/uploads/2018/04/karta2018.pdf