I slutet på året lanserar kommunen och dess olika nämnder sina budget- och verksamhetsplaner för kommande året. Dessa ger ofta en god inblick i vilken verksamhet och vilka prioriteringar de olika kontoren i kommunen tänker sig. För civilsamhällets aktörer kan det ofta vara en god idé att ögna verksamhetsplanerna för den eller de kontor som inverkar på just din förenings verksamhet.

För de flesta föreningar, men i synnerhet inom kultur, fritid och idrott så är Kultur & fritidsnämnden intressant – se här Budget och Verksamhetsplan.

När det gäller organisationer och föreningar med någon form av social verksamhet så är det Socialnämnden som är mest relevant – se här Budget och Verksamhetsplan.

För organisationer och föreningar med särskilt fokus på social verksamhet riktat till seniorer så är även Vård & omsorgsnämnden av intresse – se här Budget och Verksamhetsplan.

Organisationer och föreningar med verksamhet som omfattar social verksamhet för barn och unga, har också nytta av Utbildningsnämnden – se här Budget och Verksamhetsplan.

De organisationer och föreningar som på något sett verkar i lokaler som ägs av kommunen kan även ha nytta av att även titta igenom Tekniska nämnden – se här Budget och Verksamhetsplan.

Sist men inte minst har vi våra företagarföreningar som även behöver ha koll på budget och planer från kommunstyrelsen, som är den instans som närmast hanterar företagarfrågor, även om de andra nämnderna även dessa kan vara av intresse, beroende på verksamhet. Här hittar du Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan.