Under en matkulturkväll träffas vi och lagar mat tillsammans. Varje kväll har en Stavsnäsbos hemlands tema och på så sätt öppnar vi upp för nya smaker och upplevelser för alla. Vi vill visa på det positiva med mångfalden i byn. Över grytorna krävs samarbete och nya vänskaper knyts. Sedan äter vi tillsammans och kanske utmynnar kvällen med att någon tar upp ett instrument, läser en dikt eller sjunger en sång från hemlandet. Vi strävar efter en spontan, öppen och tillåtande miljö där alla känner sig välkomna. Deltagande är vara gratis så alla kan vara med!