För barn i skolåldern. Gratis!

Lärarbostaden, Skolvägen 15 i Stavsnäs.

Vi pysslar av återbruksmaterial

Tisdag 28 FEBRUARI KL 13-16 &

Onsdag 1 MARS KL 13-16

Vi bjuder på mellis!

I samarbete med Öppna Stavsnäs