Är du ung och vill spåna idéer om hur Djuröbygden kan bli den bästa platsen att bo på? Är du företagare och har tankar om hur det skulle kunna bli enklare att driva företag i bygden? Bor du på Djurö, i Stavsnäs, på Vindö eller på Fågelbrolandet?

Varmt välkommen till en idéverkstad där du får lyssna, diskutera och ta fram utvecklingsidéer för Djuröbygden. Vi presenterar resultat från den enkät som tidigare skickades ut i Djuröbygden. Vi berättar också om vad den lokalekonomiska undersökningen som har gjorts av området visar. Resultaten är en utgångspunkt när vi tillsammans utvecklar idéer som gör bygden bättre att bo och verka i.

Medverkande

  • Sarah Thorsaeus, Coompanion Roslagen, workshopledare.
  • Med på workshopens finns företrädare för Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm samt Värmdö kommun för att stödja lokala initiativ och fånga upp vilka frågor engagemang skapas kring samt hur det berör deras verksamhet.

Läs mer och anmäl dig här >>