Pandemin har hållit oss och våra föreningars verksamhet mer eller mindre på halster under snart ett är. Nu är det hög tid att börja planera för tiden ”efter”. Vi pratar inte om snabba förändringar men med ett vaccin kommer vi mer och mer återgå till en vardag med mera möjligheter för gemenskap än idag.

Därför vill Mötesplats Stavsnäs nu uppmana både våra medlemsföreningar och andra, att börja fundera på kommande möjliga aktiviteter.
Dessutom börjar det dyka upp möjligheter att söka viss finansiering från olika instanser i samhället.

Behöver er förening hjälp med förslag och idéer så hör gärna av er med ett mail eller samtal till vårt kansli, eller till mig Per Lejoneke

På återhörande:
Per Lejoneke
Ordf Mötesplats Stavsnäs