Behöver du komma i kontakt med någon är du välkommen att ringa Djurö Möja Nämdö församling på telefon:

08-571 544 00

Andra kontaktvägar:
BRIS tel: 11 61 11 (barn och unga)
Äldrelinjen: 020-22 22 33
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Mansjouren: 08-30 30 20
Föräldralinjen: 020-85 20 00