Välkommen att bli föreningsmedlem i Mötesplats Stavsnäs.

Vi välkomnar samtliga organisationer i civilsamhället som finns eller verkar på östra Värmdö, och som delar vår värdegrund.

Vår värdegrund är enkel:
– Vi står bakom de mänskliga rättigheterna och bejakar alla människors lika värde
– Respekt, tolerans och mod att vara sårbar
– Kritiskt tänkande och ny kunskap ska bidra till ökad förståelse och komma alla till del
– Insikten om allas ansvar om en hållbar framtid inspirerade av FNs hållbarhetsmål
– Vår värdegrund är levande och stäms löpande av mot all verksamhet

Här kan du läsa mer om Mötesplats Stavsnäs Värdegrund

Ett medlemskap kostar inget, men din förening förbinder sig att leva upp till värdegrunden

Och vad får då föreningen för detta:
– Möjligheten att lägga in aktiviteter i kalendariet
– En enkel informationssida på webbplatsen, som ger kort information och sedan länkar till er egen föreningssida.
– Möjlighet att delta på de återkommande Föreningsforum som kommer arrangeras.
– Möjlighet att nyttja kansliet för att utveckla din förening och dess aktivitetsutbud, samt en möjlighet att hitta projektstöd och information om möjlig finansiering.
– En möjlighet att lära dig mer om utanförskap och gemenskap, och hur du på ett effektivt sätt kan göra skillnad där din förening är verksam.
– Och sist men inte minst så får du en fantastisk möjlighet att lära känna andra föreningsaktiva och med dem dela värdefull kunskap och erfarenhet.

Välkommen!

Per Lejoneke – ordf Mötesplats Stavsnäs samverkansförening