Kommunens verksamhetsplaner för 2021 visar väg!

Kommunens verksamhetsplaner för 2021 visar väg!

I slutet på året lanserar kommunen och dess olika nämnder sina budget- och verksamhetsplaner för kommande året. Dessa ger ofta en god inblick i vilken verksamhet och vilka prioriteringar de olika kontoren i kommunen tänker sig. För civilsamhällets aktörer kan det ofta...
Överenskommelsen börjar bli färdig

Överenskommelsen börjar bli färdig

Efter en över två år lång process har nu Värmdö Kommun i samarbete med civilsamhället, tagit fram ett skarpt förslag till lokala överenskommelse mellan kommun och civilsamhälle. Överenskommelsen är en lokal tillämpning av en motsvarande nationell överenskommelse...