Öppna Stavsnäs

Öppna Stavsnäs

Öppna Stavsnäs är en samling för gemenskap och för ett inkluderande lokalsamhälle. Vi vill skapa mötesplatser och aktiviteter som gör Stavsnäs mer levande och tillgängligt och vi hoppas kunna bidra till att fler kontakter knyts, fler samtal förs och att fler av oss...