Föreningsstämma – Kulturarv Djurhamn

Hembygdsföreningen Kulturarv Djurhamn kallar till ordinarie föreningsstämma. Kallelse med dagordning och övriga dokument finns att läsa på www.djurhamn.eu. Efter stämman kommer vi att berätta om planerad verksamhet. Vi bjuder på förfriskningar och förplägnad!...

Litteraturkväll: tema Djurhamn

Litteraturkväll med presentation av Djurhamns litteratur och dialog om föreningens planerade aktiviteter. Vi informerar om den litteratur som hittills finns tillgänglig om den tidsepok som vår kulturarvsförening särskilt vill uppmärksamma, 1500-, 1600- och början av...