Invigning av minnes-skulpturen Bultens Delfin.

Invigning av minnes-skulpturen Bultens Delfin.

Invigning av minnes-skulpturen Bultens Delfin. Skulptör Håkan Dahlström. Djurö kyrka, Djurö kyrkväg 30. Djurö Kyrkbrygga. Bultens Minnesfond i samarbete med Kulturarv Djurhamn. Förfriskningar! Hjärtligt välkomna!