Lappa, laga & sy om

Lappa, laga & sy om

Välkommen till ”Lappa,laga, sy om” 20/1 kl 14-17 i lärarbostaden, skolvägen 15 i Stavsnäs. Ta med kläderna du vill rädda från sopberget!