Skaparverkstad

12 Juli kl13-16 Skaparverkstad med återbrukspyssel för barn i skolåldern. Vita Grindarna (i tältet), Sollenkrokavägen 33. Djurö Gratis!