Vad vet du om Östersjön?

Vad vet du om Östersjön?

Ett spännande föredrag om begränsningar och möjligheter för vårt innanhav. Men också om hur allt började och hur vi ska möta klimatförändringen. Exempel på frågeställningar som behandlas i föredraget. Vad är rätt och vad är fel, finns det en sanning? Vad innebär...