Vi har smygstartat vår sy verkstad , nu när vaccinet gjort sitt bjuder vi in bredare. Välkomna !
Vi välkomnar våra två senaste medlemmar

Vi välkomnar våra två senaste medlemmar

Friluftsfrämjandet Värmdö och Värmdö Fågelklubb är våra två senaste medlemmar i Mötesplats Stavsnäs. Läs mer på respektive hemsida. https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/varmdo/...
Överenskommelsen börjar bli färdig

Överenskommelsen börjar bli färdig

Efter en över två år lång process har nu Värmdö Kommun i samarbete med civilsamhället, tagit fram ett skarpt förslag till lokala överenskommelse mellan kommun och civilsamhälle. Överenskommelsen är en lokal tillämpning av en motsvarande nationell överenskommelse...