Det är med stor glädje som vi nås av detta mail på fredags eftermidagen.

Nacka-Värmdö FN-förening har uppmärksammat ert goda arbete i Mötesplats Stavsnäs och därför har beslutat att utdela vårt årliga priset ”Små steg mot fred” till er. Detta då vi tycker att Mötesplats Stavsnäs utgör ett mycket gott exempel på att samverkan mellan lokala föreningar ökar genomslagskraften och att kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan dessa aktörer, utifrån en gemensam värdegrund, stärker dessa föreningars arbete ur ett hållbarhetsperspektiv. Mötesplats Stavsnäs bidrar till flertalet av de Globala målen för hållbar utveckling och inte minst till mål 17, Genomförande och partnerskap, på lokal nivå.

Priset kommer att delas ut vid vårt årliga höstmöte som går av stapeln på FN-dagen (söndagen den 24 oktober, kl 16:00) och hålls i Nacka kyrka, för alla som är intresserade av att komma (öppet för allmänheten).