Vår bygd behöver en större samlingslokal, dels för att kunna rymma fester, event och föreningar,
pensionärsgympa, konserter, teater, liveföreställningar (allt från opera till idrottsevent),
ungdomsverksamhet, föredrag för upp till 150 besökare m m, dels för att presentera vår marina
historia genom videos/filmer/bildspel, historiska måltider och bygdespel samt en utställning
med museibutik och Visitors Center för besökande. Vi räknar med att även erbjuda praktik/
arbete för 5-6 personer som behöver arbetsträning, social utveckling etc.
Det är kommunen som styr byggnation, planering, utformning men vi som bor på Djurö vill
ge ett viktigt förslag. Vi har kommunicerat förslaget med olika personer inom kommunen
och nu är det dags att komma till beslut. Vi har även en preliminär budget för driften.
Namnet KOGGEN har vi tagit från att kogg var en vanlig skeppstyp från 1250-talet, inte minst
i Östersjön. Många koggar torde ha seglat med sin last i Djurhamns vatten eftersom seglingsleden
till och från Stockholm gick den vägen från Nämdöfjärden eller Kanholmsfjärden via
Stråket, Simpströmmen, Älgöfjärd, Vindöström till Sandfjärden.
Föreningen Kulturarv Djurhamn verkar för att öka kunskapen om Djurhamns Marina historia
från Stormaktstiden. Det gör vi t ex genom olika projekt, exempelvis Djurhamnsrodden och
utveckling av besöksnäringen som kan gynna lokala företag. Genom våra projekt vill vi göra
Djurhamn mer attraktivt för fastboende, fritidsboende och besökare.


Har du frågor så kontakta gärna Maria Bergström, maria.b@bergstroms.org, 070 725 38 88, eller August Boj, august.boj@gmail.com, 070 529 02 75!