Skärgårdmuseet ligger i Stavsnäs Sommarhamn, men har också filialer i Sand på Nämdö och Uppeby på Runmarö. I museerna finns både basutställningar och temporära utställningar som fokuserar på hur livet i skärgården sett under historiens gång.

All information om museerna hittar du på www.skargardsmuseet.org.

Öppettider 2019

Stavsnäs
22 juni – 25 augusti
Öppet dagligen kl. 12-16

31 augusti – 1 september
7 – 8 september
Helgöppet kl. 12-16

Grupper kan boka visningar året om.

Nämdö
29 juni kl. 13-16
Säsongsöppnande

1 – 31 juli
Öppet dagligen kl. 13-16

Runmarö
30 juni öppet kl. 13-16
Föredrag kl. 14

13-14 juli öppet kl. 13-16
10 augusti öppet kl. 13-16