Föredrag: OVE JOANSON

Den 7 februari äter Ove Joanson frukost med Donald Trump i Washington. Därefter ilar han hem för att en vecka senare berätta allt för Djurö kulturs medlemmar. Han berättar om de andra presidenter han träffat. Och den tidigare chefen för Sveriges Radio diskuterar...