Region Stockholm har beslutat att ge Mötesplats Stavsnäs samverkansförening bidrag ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Pengarna ska användas i ett projekt som matchar ensamkommande och nyanlända med företag i båtbranschen som är i behov av arbetskraft.

Projektet MSS Sjöben & Skärgårdsjobb drar igång i sommar i Värmdö kommun. Nyanlända och ensamkommande kommer att engageras i båtvård i trakterna kring Vindö, Djurö och Stavsnäs genom Mötesplats Stavsnäs samverkansförening.

Det finns flera syften med projektet: dels att bidra till inkludering och gemenskap för personer som nyligen kommit till Sverige, dels att väcka intresse för skärgården och båtar. Samtidigt får båtbranschen möjlighet att knyta kontakter och hitta arbetskraft genom praktikplatser.

Tillväxt- och regionplanenämnden beslutade idag att medfinansiera MSS Sjöben & Skärgårdsjobb med 1 480 660 kronor. 
– Det finns tydliga kopplingar till prioriteringen i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 att ta tillvara kompetensen och underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Båtbranschen växer, men har stora utmaningar med kompetensförsörjningen, så vi ser att projektet kan generera stor regional nytta, säger Inger Lagerquist, tillväxtchef på tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Projektet är en pilotstudie under åren 2019-2022 i samverkan med lokalt näringsliv, Värmdö kommun, Arbetsförmedlingen och SweBoat (branschorganisationen för båtbranschen).

Share →